Tapu ve Kadastro Hukuku

Tapu avukatlığı, taşınmaz malların alım-satım, devir, ipotek, tescil ve benzeri işlemlerinin yürütülmesi sırasında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunan avukatların yaptığı işi ifade etmektedir. Sultangazi tapu avukatı hizmetinde hukuk büromuz, müvekkillerine taşınmaz mal edinimleri sırasında hukuki danışmanlık hizmeti sunar. Bu kapsamda, taşınmaz malların hukuki durumunu inceleyerek, müvekkillerinin taşınmaz mal edinimi sırasında karşılaşabilecekleri hukuki riskleri belirler.

Ayrıca hukuk büromuz, müvekkillerinin taşınmaz mal alım-satım işlemlerinde sözleşme hazırlar, taraflar arasında pazarlık yapar, sözleşmenin hukuki açıdan uygunluğunu kontrol eder ve işlemin tescili sırasında gerekli hukuki işlemleri gerçekleştirir. Müvekkillerinin taşınmaz mallarının üzerindeki ipotek ve rehin gibi hakların tescilini yapar, tapuda kayıtlı hatalı bilgilerin düzeltilmesi işlemlerini gerçekleştirir ve tapuda yapılan işlemlerin hukuki açıdan uygunluğunu denetlerler.

Sultangazi Tapu Avukatı

Tapu avukatlığı, taşınmaz mal işlemlerinde önemli bir rol oynar. Tapu avukatlığı hizmetimizdeki hukuki denetim sayesinde müvekkillerin taşınmaz mal edinimleri güvenli bir şekilde gerçekleşir ve hukuki risklerden korunurlar. Hukuk büromuz, tapu işlemleriyle ilgili olarak çıkan hukuki uyuşmazlıklara müdahil olarak müvekkillerinin en büyük destekçisidir. Bu gibi davalarda müvekkillerine hukuki danışmanlık yaparak dava sürecini yönetir.

Hukuki argümanları hazırlayan, dava açan ya da savunan ve müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli diğer hukuki adımları atan hukuk büromuzun, bu işlemlerle ilgili olarak ele aldığı hukuki uyuşmazlıklara bazı örnekler şunlardır:

  • Tapuda kayıtlı bir taşınmaz malın hukuki durumu ile ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olabilir. Bu gibi davalar, tapu iptali ve tescil davalarıdır.
  • Tapuda kayıtlı bir taşınmaz mal ile ilgili olarak yanlış bilgi kaydedilmiş olabilir. Bu durumda, büromuz, müvekkillerinin tapu kaydı düzeltme davalarını açması ya da savunması konusunda hukuki destek verebilmektedir. Bu tarz davalara tapu kaydı düzeltme davaları denir.
  • Taşınmaz mal üzerinde kayıtlı bir ipotek, borcun ödenmesi sonrasında kaldırılmalıdır. Ancak, bu işlem zamanında yapılmamış olabilir veya hukuki bir uyuşmazlık nedeniyle yapılamamış olabilir. Bu durumda, büromuz, müvekkillerinin ipotek kaldırma davalarını açması veya savunması konusunda hukuki destek verebilir. Bu davalar, ipotek kaldırma davalarıdır.
  • Taşınmaz mal üzerindeki tapu kaydının terk edilmesi gerekiyorsa büromuz, müvekkillerinin tapu kaydı terk davalarını açması veya savunması konusunda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu davalar, tapu kaydı terk davalarıdır.