İş Hukuku

İş hukuku ile ilgili konularda müvekkili temsil, danışmanlık ve hukuki destek sağlayan hukuk büromuz, Sultangazi iş avukatı hizmetinde işçi hakları, işe alım, sözleşmeler, işten çıkarmalar, işyeri disiplinleri, işçi sağlığı ve güvenliği, işçi sendikaları gibi konularda müvekkillerinin en büyük yardımcısıdır. İşverenlerin ve çalışanların hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir hukuk dalı olan iş hukuku avukatlığı hizmetinde büromuz, iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır.

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, iş sözleşmesinin feshi, ücret alacakları, işyeri mobbingi, iş kazaları veya işten çıkarmalar gibi konuları kapsayabilir. Danışmanlık hizmetinde büromuz, işverenler için, iş sözleşmeleri hazırlama, işe alım, işten çıkarma, işyeri güvenliği, işçi sağlığı gibi konularda danışmanlık hizmeti sunar. İşçiler için haklarını korumaları ve hukuka uygun hareket etmeleri konusunda destek verir.

Sultangazi İş Hukuku Avukatlık Hizmetimiz

İş hukuku avukatlığı, iş dünyasında çok önemli bir role sahiptir. İş hukuku alanında uzmanlaşmış büromuz, işverenler için, iş sözleşmeleri hazırlar. İş sözleşmesi, işveren ve çalışan arasında yapılan sözleşme olup, tarafların hak ve sorumluluklarını belirler. İşverenlerin işyeri uygulamalarını düzenler. İşverenlerin işe alım, işten çıkarma, işyeri güvenliği, işçi sağlığı, çalışma saatleri, ücretler ve diğer birçok konuda uyulması gereken kuralları belirler.

İşçilerin haklarını korumak için çalışır. Bu haklar, ücretler, tatiller, işyeri güvenliği, işçi sağlığı, grev hakları, sendikal haklar ve diğer hakları içerir. Büromuz, iş kazaları ile ilgili olarak işverenleri ve işçileri temsil eder. İş kazaları, işyerinde meydana gelen ve işçilerin hayatını tehdit edebilen kazaları kapsar. İşverenlerin işyeri güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin yasal gereklilikleri yerine getirmelerine yardımcı olur.